sheltiefakta

Sheltien eller shetland sheepdog som den egentligen kallas, kommer ursprungligen från Shetlandsöarna.

  Shetlandsöarna ligger norr om Skottland och 300 km väster om Norge.

Historia

De första spåren av jordbrukare på Shetlandsöarna är från 4500 f kr. Redan då levde man i välorganiserade samhällen. Det finns en del lämningar av tidiga bosättningar bl a i Jarlshof. Förutom jordbruk ägnade man sig även åt fiske och fårskötsel. Troligtvis hade använde man redan då hundar som hjälp på gården.

 Historiska lämningar från Jarlshof . Bilden är från Wikipedia.

Vikingaperioden

På 700-talet e kr började vikingarna kolonisera Shetlandsöarna ( och Orkney). Norge var överbefolkat och bönder sökte sig till nya områden. På 800-talet tog nordbornas emigration fart och under 600 år var Shetlandsöarna en del av det norska väldet.

Den nordiska kulturen infördes alltså och påverkan märks även idag (ortsnamn, seder).

På 1400-talet pantsatte Norge Shetland och Orkney och då man inte lyckades lösa ut öarna deklarerade Skottland 1471 att de var en del av Skottland. Norsk lag gällde dock på Shetlandsöarna fram till 1600-talets början.

Sheltien härstammar från hundar som infördes av främst norrmännen. Det var den norska buhunden och olika typer av spetsar. Shetlandöarna besöktes då och då av främmande fartyg och man tror att skeppshundar från Europeiska fastlandet och från ex Island har påverkat rasen. Hundarna användes på gårdarna som vakt- och vallhundar. Det finns berättelser om att en engelsk King Charles Spaniel semestrat på Shetlandöarna och lämnat spår i form av den tan-färg som finns hos en del shelties.

Under 1800-talet bedrev man intensiv fårskötsel på Shetlandsöarna och då korsades skottska fårhundar med den ursprungliga shetlandshunden och sheltiens vallinstinkter ökade och utseendet påverkades. Sheltien blev en minicollie. Collie var vid denna tid en benämning på en skotsk vallhund.

Klimat

Shetlandöarna ligger i norra Atlanten och har ett hårt klimat. Under höst och vinter regnar/snöar och blåser det otroligt mycket. Shetlandshunden utvecklade egenskaper som gjorde att den kunde tåla detta klimat. Den utvecklade en päls som skyddar mot hårt väder och vind, och var ganska liten, lägre än dagens standard och lite kraftigare.

 Bilden är från Wikipedia.

Det sägs att både djur och människor som bor i områden med hårt klimat ofta är småväxta. Shetlandsponnyn är en liten och härdig häst som utvecklades på Shetlandsöarna. Även shetlandsfåren var av en småväxta och härdiga.